Připraveni na Vaše daňové přiznání, zavolejte nám +420 608 958 234

25.11.2023

Vedení účetnictví. Kdo je povinen a kdy se vyplatí najmout externí účetní?

Kdy vedení účetnictví svěřit externí firmě?

Kdo má povinnost vést účetnictví?

Vedení účetnictví je jedna z povinností, které začínající podnikatele trochu straší. Pro někoho to může znamenat tajemné mystérium, kvůli kterému se do podnikání mnohdy ani nevrhnou. Pro jiné zase vedení účetnictví znamená přepsání dokladů do účetního programu…

Rádi bychom to uvedli na pravou míru. Proto vám nejdříve popíšeme, jak o vedení účetnictví mluví zákony. Neděste se. Není to zase taková hrůza, jak to vypadá. Vždycky máte možnost pro vedení účetnictví využít externí služby a mít to bez starostí.

Vedení účetnictví podle zákona

Povinnost vést účetnictví vychází ze zákona č. 563/1991 Sb., tedy zákona o účetnictví. Tuto povinnost mají:

  • Právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky.

  • Zahraniční osoby, pokud na území České republiky podnikají nebo provozují jinou činnost podle zvláštních právních předpisů.

  • Organizační složky státu podle zvláštního právního předpisu.

  • Fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku.

  • Ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat podle zákona o dani z přidané hodnoty, včetně plnění osvobozených od této daně, jež nejsou součástí obratu, v rámci jejich podnikatelské činnosti přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 25 000 000 Kč, a to od prvního dne kalendářního roku.

  • Ostatní fyzické osoby, kterým povinnost vedení účetnictví ukládá zvláštní právní předpis.

Osoba povinna vést účetnictví je tzv. účetní jednotka. Mezi ně nejčastěji tedy patří právnické osoby, ale i fyzické osoby, které se dobrovolně rozhodnou vést účetnictví.

Pozn.: Uvedli jsme pouze některé důležité body ze zákona č. 563/1991 Sb. Celé jeho znění najdete tady.

Pokud vám jde z toho hlava kolem už teď, obraťte se na SpolehliváÚčetní.cz.

Spolehněte se na externí vedení účetnictví

Chcete mít své účetnictví naprosto v pořádku? Nechte nám tady své číslo a my se vám v pracovní době od 8:00 do 17:00 ozveme zpět do 15 minut. Ušetříme vám starosti a čas s papírováním.

Rozdíl mezi vedením účetnictví a daňové evidence

Dalším kamenem úrazu bývá pochopení rozdílu mezi vedením účetnictví a daňové evidence. Daňová evidence byla dříve nazývána jako jednoduché účetnictví. A účetnictví, tak jak ho známe dnes, se nazývalo podvojné účetnictví. Vypadá to trochu zmateně, ale vysvětlení je tady:

Daňová evidence řeší rozdíl mezi příjmy a výdaji

Cílem vedení daňové evidence je zjištění správné výše základu daně z příjmů. Základ daně se určuje jako rozdíl mezi zdanitelnými příjmy a odčitatelnými výdaji.

Příjmy jsou přijaté peníze v pokladně nebo na bankovním účtu. Výdaji se rozumí úbytek peněžních prostředků v pokladně nebo na bankovním účtu, rozhodující je doba zaplacení.

Vedení účetnictví řeší rozdíl mezi výnosy a náklady

V případě vedení účetnictví je za základ daně považován výsledek hospodaření (rozdíl mezi výnosy a náklady). Ten je upravený o odpočitatelné a připočitatelné položky určené zákonem o daních z příjmů.

Výnosy jsou výkony vyjádřené v korunách. Za náklady je považovaná výkonová spotřeba, nákup služeb nebo práce pracovníků podniku.

Pokud tedy nemáte povinnost vést účetnictví, bude pro vás snazší vést daňovou evidenci.

Zvládne si podnikatel vést účetnictví sám?

Jestliže můžete vést pouze daňovou evidenci, tak ano. Pokud se ale bavíme o vedení účetnictví podle Zákona o účetnictví, zvládnout veškerou účetní agendu je poměrně složité.

Někteří podnikatelé se zcela spoléhají na účetní software, který ale nedokáže úplně všechno. Stále je totiž třeba pochopit vedení účetnictví a znáte veškeré zákony a předpisy. Navíc jsou účetnictví a daně natolik dynamickou oblastí, že je nutné pravidelně sledovat změny.

Nejde o odrazování od vedení účetnictví vlastními silami. Existuje však řada problémů, na které můžete narazit a které můžou způsobovat komplikace.

Výhody externího vedení účetnictví

OSVČ účetní vs. účetní ve firmě

Kromě externího vedení účetnictví existují dva způsoby, jak může být o vaše účetnictví postaráno. Můžete si najmout OSVČ účetní nebo účetní zaměstnat ve firmě. Každá z těchto možností má své výhody a nevýhody.

Vedení účetnictví od najaté účetní

Mnozí podnikatelé svěřují vedení účetnictví externí účetní, která pracuje jako osoba samostatně výdělečně činná. Účetní obvykle zpracovává účetní agendu buď na svém software nebo na pracovišti klienta.

Nevýhodou může být, že účetní nevede účetnictví pouze vám, ale také dalším firmám. Proto není vždy tak flexibilní, jak potřebujete.

Další zásadní nevýhodou je, že účetní nezná život ve firmě, vše zpracovává pouze podle doložených dokladů. Mohlo by se tak stát, že dojde ke zmatkům v komunikaci a nevyřešení některých důležitých dokumentů. Je nutno dodat, že za své účetnictví odpovídá před zákonem podnikatel, nikoliv účetní.

Účetní jako kmenový zaměstnanec

Pokud chcete mít na vedení účetnictví svého zaměstnance, připravte se na to, že vytvoření nového pracovního místa vždy znamená zvýšení nákladů a nejen osobních. Čeká vás mzda, pojistné a placení vzdělávání. Zároveň je nutné vytvořit pracovní podmínky, vybavit potřebnou technikou.

Mnohdy se bohužel stává, že zaměstnavatelé se účetní snaží maximálně vytížit, protože “když už tady sedí, tak ať něco dělá”... V praxi to znamená, že účetní se stává třeba také sekretářkou… Proto je třeba důkladně zvážit, zda odborného pracovníka skutečně využijete a zaplatíte.

Výhody externího vedení účetnictví

Vedení účetnictví externí účetní firmou je ideální pro drobné, malé a střední firmy, pro něž je zaměstnávání vlastní účetní na plný úvazek nevýhodné a neefektivní. Externí vedení účetnictví bývá pro tyto firmy mnohem levnější a jednodušší.

Odborné znalosti a zkušenosti, které jsou k nezaplacení

Účetní profese se neobejde bez odborných znalostí, praktických zkušeností a spolehlivosti. Pokud byste chtěli zaměstnávat vlastní účetní pro vedení účetnictví, není úplně jednoduché najít skutečně zodpovědného pracovníka.

Firmy, které vám povedou účetnictví, mají takových zaměstnanců několik. Vždy jde obvykle o ostřílené účetní, kteří se svou profesí zabývají celý život a sledují účetní trendy.

Díky rozložení práce mezi více firem je na jedné straně zajištěna úspora nákladů na straně klientů a na straně druhé také náležité ohodnocení účetního pracovníka ze strany účetní firmy.

Možná by vás mohlo trápit, že když se spolehnete na externí vedení účetnictví, tak nebudete mít na dosah doklady a účetní výstupy. Dnes však moderní účetní firmy vedou účetnictví bezpapírově a online. Takže i v tomto případě budete mít nad svými doklady stálý přehled.

Tím však všechny přínosy vedení účetnictví teprve začínají…

Tip: Nechte si vést účetnictví od SpolehliváÚčetní.cz. Starat se o vás bude vždy jedna účetní, která porozumí vašemu byznysu a bude vám vždy nápomocná.

Jedna účetní, která vám rozumí

Chcete mít své účetnictví naprosto v pořádku? Ozvěte se nám. Ušetříme vám starosti a čas s papírováním.

Další výhody externího vedení účetnictví

Vedení účetnictví specializovanou firmou vám přinese řadu dalších benefitů, například:

Vedení účetnictví šetří náklady

Kvalifikovaného odborníka můžete získat smlouvou s účetní kanceláří za nižší náklady, než kdybyste zaměstnávali kmenového zaměstnance. Zároveň uspoříte další náklady, které vzniknou při zřízení pracovního místa – nábytek, počítačové vybavení, kancelářské vybavení, software, režijní náklady, energie apod.

Vedení účetnictví, které je maximálně efektivní

Když svěříte vedení účetnictví firmě, nemusíte se trápit neustálými změnami v legislativě. Profesionální účetní firma sleduje všechny novinky v oboru a upozorní na ně. Zároveň se nemusíte starat o vzdělávání účetní, které také něco stojí.

Vedení účetnictví vám ušetří spoustu času a vy se můžete naplno věnovat svému podnikání.

Platíte pouze za odvedenou práci

Když si vybíráte firmu pro vedení účetnictví, předem víte, kolik vás budou služby stát. Platíte pouze za úkony, které vyžadujete – zaúčtované doklady, zpracované mzdy, skutečně vykonané služby nebo poradenství. Neplatíte nevyužitou pracovní dobu, prostoje, dovolené, náhrady mzdy při pracovní neschopnosti apod.

Spolehlivé vedení účetnictví bez starostí

  • Účetnictví a mzdy jsou vedeny v kvalitním účetním software.
  • Odpadají starosti spojené s fluktuací zaměstnanců na účetní pozici.
  • Účetní firmy vás na základě plné moci mohou zastupovat na úřadech.
  • Neřešíte problémy se zastupitelností a s případnou absenci.

Externí vedení účetnictví zaručuje plnění zákonných povinností

Pokud se o vedení účetnictví staráte sami, musíte se starat o plnění zákonných povinností ve formě daňových přiznání, výkazů, přehledů, hlášení a dalších věcí souvisejících s účetnictvím. Účetní firma hlídá termíny za vás.

Díky tomu převede zodpovědnost za chyby v účetnictví a mzdách z podnikatele na jiný subjekt.

Máte k tomuto tématu dotaz?

Vyplňte formulář nebo nám rovnou zavolejte +420 608 958 234

Jméno*

*povinný údaj

Telefon*

*povinný údaj

Vaše poptávka

E-mail*

nesprávný formát
Daniel Suchánek
O Autorovi

Daniel Suchánek

Další podobné články

Pomáháme neziskovým organizacím začít Neziskovky
13.10.2023

Tvoříme #ČESKObudoucnosti

Celý článek
vše, co potřebujete vědět o daňovém přiznání OSVČ
10.2.2022

Jak na daňové přiznání v roce 2022? Vše, co potřebujete vědět

Celý článek
Užitečné informace o paušálních výdajích OSVČ
14.2.2023

Kdy se vyplatí paušální výdaje a kdy skutečné?

Celý článek

Mohlo by vás ještě zajímat