Připraveni na Vaše daňové přiznání, zavolejte nám +420 608 958 234

10.2.2022

Jak na daňové přiznání v roce 2022? Vše, co potřebujete vědět

vše, co potřebujete vědět o daňovém přiznání

Co je to daňové přiznání?

Definice daňového přiznání

Daňové přiznání (daňového přiznání k dani z příjmu) je povinnost fyzické nebo právnické osoby vůči státu. Subjekt přiznává příjmy, které podléhají dani vyměřené státem. Subjekt na konci zdaňovacího období vyčíslí daň, případně ji porovná se zaplacenými zálohami daně.

Pokud vznikne nedoplatek, po odevzdání daňového přiznání je nutné ho odvést prostřednictvím příslušného finančního úřadu. Jestliže vznikne přeplatek, je mu vrácen nebo započten do dalšího období.

Existuje několik daňových přiznání podle toho, k jaké dani vyměřené státem se vztahuje, například daňové přiznání z příjmu fyzických osob, daňové přiznání z příjmu právnických osob nebo daňové přiznání k nemovitostem.

Daňové přiznání laicky

Daňové přiznání musí na finanční úřad podat každý daňový subjekt, pokud to za něj neudělá zaměstnavatel nebo pokud jsou jeho příjmy od daně osvobozeny.

Jednoduše řečeno. Když jste zaměstnanci, tak jste poplatníci a daňové přiznání v podstatě podávat nemusíte nebo vám s tím obvykle ve firmě pomůže účetní. Jestliže jste OSVČ, daňové přiznání podat musíte.

Kdo je povinen podat daňové přiznání?

Povinnost podání daňového přiznání je ukotvena v § 38g zákona o daních z příjmů. Nejdříve vám ukážeme, jak hovoří zákon. Níže se jednoduše dozvíte, jak je to s daňovým přiznáním u zaměstnanců a OSVČ.

Povinnost podání daňového přiznání obecně

Daňové přiznání podáváte, pokud:

 • Jste měli za rok příjmy, které podléhají dani z příjmů, vyšší než 15 000 Kč (kromě příjmů osvobozených nebo těch, co se daní srážkou).

 • Vykazujete daňovou ztrátu.

 • Máte příjmy ze závislé činnosti od jednoho nebo postupně od více plátců daně a nepodepsali jste u všech Prohlášení k dani nebo máte kromě příjmů za zaměstnání ještě jiné příjmy nad 6 000 Kč ročně.

 • Snižujete základ daně o bezúplatné plnění do zahraničí dle § 15 odst. 1 ZDP či jste odvedli zálohovou daň u dvou a více zaměstnavatelů současně v jednom měsíci.

 • Jste daňoví nerezidenti uplatňující slevu na dani podle § 35ba.

 • Máte příležitostné příjmy nad 30 000 Kč za rok.

Pokud chcete vědět víc,

kontaktujte nás. Záměrně jsme zde neuvedli všechny případy, protože by vás to spíše zmátlo.

Daňové přiznání zaměstnanců

Zaměstnanci musí za rok 2021 odevzdat daňové přiznání, pokud měli jiné zdanitelné příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, kapitálových příjmů, z nájmu nebo z ostatních daňových příjmů vyšší než 6 000 Kč. Nebo také v případě, že v některém měsíci roku 2021 pracovali současně pro dva zaměstnavatele a z obou zaměstnání jim byla odvedena zálohová daň z příjmu.

Pokud jste například pracovali celý rok 2021 pro jednoho zaměstnavatele na klasickou pracovní smlouvu a k tomu jste si o prázdninách přivydělávali u jiného zaměstnavatele na dohodu o pracovní činnosti, musíte podat daňové přiznání, protože jste měli nejméně v jednom měsíci od dvou zaměstnavatelů zdaněný příjem zálohovou daní z příjmu.

Daňové přiznání OSVČ

Povinnost podat daňové přiznání se týká všech osob samostatně výdělečně činných, které v roce 2021 vykonávaly výdělečnou činnost. A to i pokud podnikaly pouze část roku. Ani nulová daň či daňová ztráta je od povinnosti podat daňové přiznání neosvobozuje.

Naopak od povinnosti podávat daňové přiznání jsou osvobozeny ty OSVČ, které byly po celý rok 2021 přihlášeny k paušální dani.

Druhou výjimkou jsou OSVČ, jejichž příjmy ze samostatně výdělečné činnosti za rok 2021 nepřesáhly 6 000 Kč.

Kdo nemusí podávat daňové přiznání?

Daňové přiznání nemusíte podávat v těchto případech:

 • Roční příjmy nepřesáhly 15 000 Kč. Pokud ale máte příjmy od daně osvobozené nebo jde o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, nebo o určité příjmy plynoucí ze zahraničí, které jsou také zdaňovány zvláštní sazbou, přiznání podáváte. Pokud vykážete daňovou ztrátu (jen teoreticky u příjmů z pronájmů), opět daňové přiznání podat musíte.
 • Máte příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků pouze od jednoho a/nebo postupně od více plátců (zaměstnavatelů). U všech jste podepsali prohlášení k dani na příslušné období a zároveň jste neuplatňovali odečet úroků z hypotečního úvěru.
 • Vaše příjmy z ostatních činností podléhající dani z příjmů fyzických osob (příjmy z podnikání, příjmy z kapitálového majetku, příjmy z pronájmu, ostatní příjmy) vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je daň vybírána zvláštní sazbou, nepřevyšují 6 000 Kč.
 • Povinnost podat daňové přiznání nemáte, pokud jste měli po celý rok pouze příjmy od daně osvobozené, např. nemocenské, sociální dávky, podporu v nezaměstnanosti apod.

Kdy podat daňové přiznání?

Termín podání daňového přiznání je zásadní, pokud se chcete vyhnout problémům a pokutám. Základní termín pro odevzdání daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2021 je 1. 4. 2022, který platí pro podání klasickou papírovou formou.

Pokud budete podávat daňové přiznání elektronicky, platí pro vás zákonná prodloužená lhůta o jeden měsíc. V tomto případě můžete daňové přiznání odevzdat do 2. 5. 2022.

Pokud vám bude daňové přiznání dělat poradce, lze přiznání podat do 1. července. Daň z příjmů musí být zaplacena nejpozději v den podání daňového přiznání.

Jak podat daňové přiznání?

Podání daňového přiznání je možné pomocí papírového daňového formuláře nebo elektronicky. Každý způsob má svá specifika. Pojďme se na to podívat blíž.

Daňové přiznání na klasickém formuláři

Také pro rok 2021 mohou daňoví poplatníci použít standardní čtyřstránkový daňový formulář. Existuje také zjednodušený dvoustránkový daňový formulář, který mohou využít pouze daňoví poplatníci s příjmy ze závislé činnosti.

Formuláře si stáhnete na webu Finanční správy po kliknutí sem.

Pokud k vyplňování daňového přiznání používáte webovou aplikaci, stejně je vždy nutné formuláře vytisknout a odnést nebo poslat na finanční úřad. Pokud chcete podávat daňové přiznání elektronicky, potřebujete k tomu například datovou schránku.

Podání daňového přiznání online

Daňové přiznání za rok 2021 můžete podat také elektronicky, například skrze portál mojedaně.cz. Upřímně, portál je poměrně nepřehledný a těžko se v něm orientuje. Do portálu se můžete přihlásit třeba datovou schránkou, formou bankovní identity nebo občanským průkazem s čipem.

podání daňového přiznání

Daňové přiznání – nejčastější otázky

Zajímá vás o daňovém přiznání víc? Dali jsme pro vás dokupy nejčastější otázky a odpovědi, které řešíme se svými klienty.

Co je to základ daně a jak souvisí s daňovým přiznáním?

Základem daně z podnikatelské činnosti je rozdíl mezi příjmy a výdaji. Výdaje lze uplatnit buď ve skutečné výši, dokládáte je fakturami a účtenkami. Nebo jako takzvané paušální výdaje.

Co je to sleva na poplatníka?

Sleva na poplatníka je základní daňovou odčitatelnou položkou. OSVČ ji uplatní v daňovém přiznání za rok 2021 ve výši 27 840 Kč. Zaměstnancům byla sleva na poplatníka zohledňována v průběhu roku 2021 každý měsíc ve výplatě ve výši 2 320 Kč.

Co si lze odečíst z daní?

Výši můžete snížit o tisíce korun. Odpočtů je celá řada, uvedené jsou v paragrafu 15 zákona o dani z příjmů. Jde například o:

 • dobročinné dary
 • odběry krve
 • penzijní i životní pojištění
 • úroky z úvěrů na bydlení
 • a další…

Chcete vědět, co všechno si můžete odečíst z daňového základu? Obraťte se na nás.

Jak zaplatit daň z příjmů?

Pro zaplacení daně platí stejné lhůty jako pro podání daňového přiznání, tedy do 1. dubna, nebo 2. května při elektronickém podání.

Daň je možné uhradit v hotovosti na pokladnách finančních úřadů nebo poštovní poukázkou. Nebo bezhotovostně převodem z bankovního účtu na bankovní účet finančního úřadu, pod který spadá vaše územní pracoviště.

Kdy se vrací přeplatek na daních?

Finanční úřad má na vrácení přeplatku 30 dnů. Tato lhůta začíná běžet den po posledním řádném termínu podání přiznání, letos tedy od 2. dubna 2022.

Jak je to s přehledy pro sociální správu a zdravotní pojišťovnu?

Data podání přehledů se odvíjí od termínu podání daňového přiznání. Na sociální správu i na zdravotní pojišťovnu musíte přehled podat nejpozději měsíc od podání přiznání, tedy do 2. května, respektive do 1. června.

Pokud za vás daňové přiznání vyřizuje daňový poradce, tak máte čas až do 1. srpna.

Jak vyplnit daňové přiznání?

Pokud nejste ve vyplňování daňového přiznání zběhlí, pravděpodobně se zapotíte. Můžete si vyzvednout papírový formulář nebo data vyplňovat na stránkách finanční správy. Další možností je využití online aplikací, kam zadáte data, která se vyplní do požadovaných kolonek.

V každém případě je výsledkem vyplněný PDF soubor, který vytisknete, podepíšete a doručíte na finanční úřad (nebo ho podáte elektronicky).

Máte k tomuto tématu dotaz?

Vyplňte formulář nebo nám rovnou zavolejte +420 608 958 234

Jméno*

*povinný údaj

Telefon*

*povinný údaj

Vaše poptávka

E-mail*

nesprávný formát
Daniel Suchánek
O Autorovi

Daniel Suchánek

Další podobné články

Pomáháme neziskovým organizacím začít Neziskovky
13.10.2023

Tvoříme #ČESKObudoucnosti

Celý článek
Kdy vedení účetnictví svěřit externí firmě? OSVČ
25.11.2023

Vedení účetnictví. Kdo je povinen a kdy se vyplatí najmout externí účetní?

Celý článek
Užitečné informace o paušálních výdajích OSVČ
14.2.2023

Kdy se vyplatí paušální výdaje a kdy skutečné?

Celý článek

Mohlo by vás ještě zajímat