Připraveni na Vaše daňové přiznání, zavolejte nám +420 608 958 234

Ochrana soukromí

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle čl. 6 odst. 1. písm. a) ve spojení s čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016,
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“)

Souhlasím s poskytnutím a zpracováním uvedených osobních údajů (zejména jména, adresy, telefonního čísla a e-mailové adresy) pro účely marketingu – zasílání newsletteru a reklamních sdělení o produktech, službách a ostatních aktivitách (dále jen „obchodní sdělení“) společnosti SpolehliváÚčetní.cz, s. r. o., IČ: 044 25 421, se sídlem Vodkova 134/4, Mladá Boleslav I, 293 01 Mladá Boleslav, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 247488 (dále jen „Společnost“).

Souhlas k výše uvedenému zpracování osobních údajů poskytuji Společnosti dobrovolně na dobu 10 let a jsem si vědom/a, že jej mohu kdykoliv odvolat, a to zasláním oznámení o odvolání souhlasu na email info(zavinac)spolehlivaucetni.cz, nebo kliknutím na odkaz „Odhlásit se“ v zaslaném obchodním sdělení.

Zasílaná obchodní sdělení mohou být personalizována na základě poskytnutých osobních a dalších údajů pro personalizaci obsahu, které Společnost může zjistit z uživatelských aktivit na webových stránkách (www.spolehlivaucetni.cz).

Osobní údaje budou zpracovány až po vyplnění poptávkového / kontaktního formuláře společně se souhlasem k zasílání obchodních sdělení (newsletteru / dalších reklamních sdělení).

S ohledem na automatizovaný způsob zpracování osobních údajů užívaný Společností pro výše uvedené účely souhlasím rovněž s předáním mých osobních údajů třetím osobám zajišťujícím (i) chod webu a software (počítačových systémů) Společnosti, (ii) rozesílání e-mailů a SMS notifikací, (iii) support platformu (podporu) pro řešení požadavků uživatelů a (iv) službu pro přesměrování e-mailů.

V souvislosti s výše uvedeným Společnost informuje, že poskytnutí výše uvedených osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení Společnosti je dobrovolné, a proto podléhá souhlasu se zpracováním osobních údajů.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti je možné souhlas s použitím výše uvedených osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení Společnosti kdykoliv odvolat, případně jej opět udělit.

Práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Pro úplnost Vás dále tímto Společnost informuje o právu na přístup ke zpracovávaným osobním údajům, na kterou Společnost bude bez zbytečného prodlení reagovat zpřístupněním daného osobního údaje v elektronické formě (pokud nepožádáte o jinou vhodnou formu).

V případě opakované žádosti si Společnost vyhrazuje právo od Vás za poskytnutí informace / předání kopie zpracovávaných osobních údajů požadovat náhradu administrativních nákladů NEBO odmítnout takovou součinnost.

ad rámec výše uvedeného jste dále za podmínek stanovených v čl. 16 až 20 Nařízení oprávněn/a požadovat, aby Společnost osobní údaje týkající se Vaší osoby bez zbytečného odkladu (i) opravila, (ii) vymazala nebo (iii) omezila co do rozsahu jejich zpracování (pokud tu nejsou jiné zákonné účely ke zpracování těchto údajů).

Dále jste oprávněn/a vznést námitku vůči zpracování Vašich osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení Společnosti.

Výše uvedený postup Vás nezbavuje práva obrátit se se svou žádostí či jiným podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Aktualizováno dne: 21.2.2022