Blog

Novinky, legislativa, zajímavosti

Elektronická evidence tržeb 2016 (EET)

08.09.2015

Jednou z nejzásadnějších změn podnikání v prostředí České republiky za poslední roky, která se dotkne většiny podnikatelských subjektů, bude od poloviny roku 2016 zavedení zcela nového systému - elektronické evidence tržeb (zkráceně jen "EET"). Jaké povinnosti lze s rozjetím tohoto systému očekávat, jaké budou náklady a kdo je v konečném důsledku ponese?

EET neznamená nic jiného, než elektronické hlášení každé jednotlivé tržby podnikatele přímo finanční správě ČR, která tak ve své databázi získává absolutní přehled o oficiálně nahlášených tržbách daňového subjektu. Na základě analýzy sebraných dat si MF slibuje cílenější daňové kontroly, tedy intenzivnější boj proti notorickým daňovým neplatičům. Cílem je samozřejmě zefektivnění výběru daní a tím pádem zvýšení příjmů státního rozpočtu.

Celý proces EET probíhá v několika krocích:

  1. Podnikatel zašle datovou zprávu o transakci ve formátu XML finanční správě (PC, tablet, mobil, pokladna…).
  2. Finanční správa ze systému zašle potvrzení o přijetí s unikátním kódem účtenky.
  3. Podnikatel vytiskne účtenku (včetně unikátního kódu).
  4. Zákazník převezme účtenku.
  5. Evidenci dané tržby si zákazník může ověřit prostřednictvím webové aplikace finanční správy.

Systém tedy stojí na takovém předpokladu, že podnikatelé mají přístup k IT techlonogii, která EET podporuje a současně mají přístup k internetu, jelikož tržby je třeba hlásit ve chvíli prodeje, nikoliv zpětně (počítá se s možností zpětného hlášení v případě výpadku sítě). Dalším předpokladem je vůle daňového subjektu (prodávajícího) veškeré své hotovostní tržby evidovat, tedy doklad skutečně vystavit. Tento předpoklad je však kamenem úrazu celého projektu, jelikož ani EET nemá žádné prostředky motivovat či přimět podnikatele k tomu, aby vystavoval doklad zákazníkům, kteří jej nepožadují. Problém přiznání nepřiznaných příjmů EET neřeší a řešit ani nemůže. Posledním zjevným předpokladem je motivace zákazníka doklad získat a na základě případné účtenkové loterie (se kterou se zatím nepočítá) dosáhnout výnosu ve formě loterijní výhry. Je však otázkou, zda mají spotřebitelé zájem na tom, tlačit obchodníky k vydávání účtenek (-> přiznávání nepřiznaných tržeb). Vyšší přiznané tržby povedou jednoznačně ke zvýšení odvodů podnikatele, což může mít za následek růst jeho cen, na čemž spotřebitel zájem rozhodně nemá, zvláště v oblasti pohostinství/maloobchodu na venkově či v malých městech. A nehleďme na skutečnost, že vyšími odvody opět dochází k poskytnutí nových prostředků státní správě, o jejichž efektivním vynakládání by se dalo diskutovat.

Podnikatelům stačí pro zavedení EET do provozu jednoduché hardwarové vybavení - elektronická kasa, počítač, notebook či dokonce jen tablet či smartphone společně s tiskárnou Nutností je již výše zmíněné připojení k internetu. MF počítá s jednorázovou daňovou slevou ve výši 5 000 Kč, která by částečně měla pokrýt výdaje daňových subjektů na zavedení systému EET. MF si však neuvědomuje, že benefit ve formě daňové slevy nepomůže nejmenším podnikatelským subjektům (např. studentům, důchodcům, zaměstnancům, kteří si jako OSVČ přilepšují...), jelikož jej lze čerpat pouze při dosažení relativně vysokého ročního základu daně! Větší podniky, které zřejmě již nebudou muset pořizovat novou techniku (řada z nich elektonickou kasu již vlastní) a jejich výdaje na EET tedy budou relativně nižší, na slevu dosáhnou. Zda je EET podporou drobného podnikání či nikoliv si lze snadno domyslet. Útěchou některým živnostníkům a spotřebitelům nechť je fakt, že MF počítá se snížením DPH z 21 na 15 % u stravovacích služeb.

Řešením, jak se některé subjekty mohou vyhnout EET, je provádět veškeré prodeje bezhotovostně převodem na bankovní účet (nikoliv platební kartou). EET totiž podléhají pouze hotovostí platby a platky platební kartou. Je samozřejmé, že takové řešení není pro všechny podnikatele s ohledem na jejich předmět podnikání reálné.

Více o EET se lze dočíst na stránkách finančí správy, kde je mj. uveřejněn i návrh zákona o evidenci tržeb.

Zavedení EET v podnikatelské praxi a patřičné efektivní propojení s účetním a daňovým systémem lze konzultovat i s námi!

17.04.2016 18:35