Blog

Novinky, legislativa, zajímavosti

Budeme si za pár let určovat daň sami?

Od roku 2020 chystá finanční správa další ze změn v oblasti daní, která svým charakterem zasahuje do metodologie zdanění. Za pár let by mělo být možné, že si sám daňový poplatník (živnostník, zaměstnanec, firma, spolek, aj.) určí výši své daně - samovyměří si daňovou povinnost sám, aniž by její výši před tím finanční úřad schvaloval.

 

Zdá se vám, že se nic nemění? Pak máte možná štěstí. Nepatříte totiž mezi ty daňové poplatníky, které finanční úřad v minulosti považoval za "podezřelé" a po podání jejich "podezřelého" daňového přiznání vyzýval subjekt k odstranění pochybností. Tím začínalo zdlouhavé a náročné kolečko předkládání důkazních prostředků finančnímu úřadu, až do chvíle, než byl finanční úředník spokojen a přestal považovat daňové přiznání a výši daně za "podezřelou".

 

S tím bude nyní konec! Daň, kterou si sami pomocí daňového přiznání vyměříme, bude pro finanční úřad definitivní. Avšak nemusíme jásat, zadarmo to není. Finanční úřad obrátí svou pozornost na kontrolní činnost a daňové kontroly daňových subjektů. Úředníci, kteří se dosud zabývali právě schvalováním daňových přiznání "podezřelých lidí", budou od roku 2020 tyto "podezřelé" (a nejen ty) přímo kontrolovat v rámci daňové kontroly, během které musíme jako daňoví poplatníci předkládat své důkazní prostředky (účetnictví, doklady, evidence...).

 

Z toho důvodu se stává správně, průkazně a spolehlivě vedené účetnictví a další evidence ještě důležitějším prostředkem k tomu, aby jsme daňovou kontrolu zvládli s čistým štítem a nebyla nám finančákem dodatečně doměřena daň! Vedení účetnictví by se v žádném případě nemělo podcenit, naopak by mělo být vedeno profesionálně profesionálem, mělo by šetřit čas a pomáhat vydělávat peníze. Obraťte se na SpolehlivouÚčetní.cz, jako spolehlivé profesionály v oboru a zjistíte, že i účetnictví umí vydělávat peníze!

29.04.2016 12:56